27.04.2013

Femeia şi viţa de vie- Legendă repovestită de Gherasim Constantinescu Biblia ne spune că Arca bătrânului Noe s-ar fi oprit, după ce a trecut Potopul, pe muntele Ararat, aflat la graniţa dintre Armenia şi Turcia. Păşind pe uscat, Noe a deschis corabia lăsând să iasă animalele şi păsările, dar acestea au rămas toate pe loc, neştiind ce au de făcut şi aşteptând ordinul bătrânului.
In trecut, muntenii coborau la camp sa munceasca in perioada lucrarilor agricole. Fete de la Chiojdu, zdrobind strugurii la Pietroasele.

El a luat mai întâi seminţele şi le-a semănat în pământul reavăn, acoperit cu mâl, iar o parte a încredinţat-o vântului să o poarte peste mări şi ţări. Apoi s-a întors către mulţimea vieţuitoarelor şi le-a poruncit să aibă grijă fiecare de câte o plantă.
Vulturului i-a dat în seamă pădurile de brad, pe ciori le-a trimis în preajma lanurilor de grâu.
A chemat pe măgar şi i-a dat în grijă măslinul, iar catârului smochinul.
Alături de Noe se afla femeia sa, încântată de priceperea soţului ei. Spune legenda că ea, străbunica lumii de azi, era o femeie frumoasă şi pricepută în arta gătelilor femeieşti. Ştiind-o astfel, Noe i-a dat să îngrijească viţa de vie, plantă mai pretenţioasă decât toate celelalte.
-Femeie, i-a spus el, să ai grijă de viţa cea veşnic vie. Tu s-o ocroteşti şi s-o mângâi cum mângâie bărbatul pe femeia sa, să îndrepţi asupra ei toată dragostea pe care şi eu am sădit-o în inima ta!
După ce s-au pus la punct toate rânduielile, pentru ca viaţa să renască după pustiul adus de potop, Noe cu soţia şi copiii lui au adus jertfe de bucurie, stropindu-le cu licoarea de struguri, păstrată în arcă în acest scop.
Festivalul Tamaioasei- Pietroasele
După cuvântul lui Noe, fiecare vieţuitoare şi-a îngrijit cum a putut mai bine planta dată în grija ei. Vulturul a început să se rotească peste munţii cei înalţi, acolo unde cresc brazii, pinii şi molizii. Ciorile zburau aproape de pământ, supraveghind ogoarele abia arate şi omorând viermii dăunători. Vrăbiile se năpustiră spre lanurile de grâu ciugulind mii şi mii de insecte. Asinul docil şi fără mari pretenţii îşi învăţă măslinul pe care îl avea în grijă să se mulţumească doar cu un strat subţire de pământ; cât de sărăcăcios ar fi el, să-şi înfigă adânc rădăcinile şi să rodească mereu. Catârul, care moştenea încăpăţânarea măgarului şi putererea calului, şi-a deprins smochinul să producă  mai mult rod, să nu fie pretenţios, să înfrunte seceta şi frigul.
În sfârşit, soţia lui Noe a cultivat viţa de vie, răsădită după Potop de soţul ei, cu îngrijiri din cele mai minunate: iarna o îngropa ca s-o ferească de îngheţ, iar primăvara o scotea la lumină, o sprijinea de araci, o plivea de buruienile lacome şi de lăstarii înaintaşi, ca să nu ia din hrana celor purtători de rod, ciupea vârfurile lăstarilor roditori înainte de a da în floare, ca să lase răgaz plantei să se hrănească mai bine cu toată inflorescenţa, o apăra împotriva bolilor şi dăunătorilor, o îngrăşa la rădăcină, o stropea cu fel de fel de amestecuri care o fereau de îmbolnăvire.
Vita de vie la poalele Dealului Istrita
Asemenea soţiei lui Noe, cea mai frumoasă femeie, străbunica tuturor femeilor frumoase, viţa de vie cere şi ea ca toţi să o admire şi s-o îngrijească numai pe ea.